Personas datu aizsardzība naudas atmazgāšanas kontekstā (1/48/16) (0)

29.11.2016

Pieņemts

Šā gada 9. jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kuri nosaka jaunas prasības maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Šajā rakstā – sīkāk par grozījumiem. Lasīt vairāk..

Skaidras naudas lietošana darījumos (2/48/16) (0)

29.11.2016

Prakse

Šajā rakstā esam apkopojuši svarīgākās normatīvo aktu prasības attiecībā uz skaidras naudas lietošanu darījumos (deklarēšanas pienākums, ierobežojumi, izņēmumi, sankcijas). Lasīt vairāk..

Kas jāņem vērā, uzsākot pētniecību un attīstību, lai kvalificētos UIN atvieglojumiem? (3/48/16) (0)

29.11.2016

Prakse

Jau vairāk nekā divus gadus likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz UIN atvieglojumu uzņēmumiem, kas veic pētniecību un attīstību (P&A), proti, piemērot ar P&A darbību saistītiem izdevumiem palielinošo koeficientu 3. Šajā rakstā – praktiski ieteikumi pirms P&A projekta uzsākšanas un UIN atvieglojumu piemērošanas. Lasīt vairāk..

Sabiedrību/koncernu iedalījums un gada pārskatu sagatavošana (2) (1/47/16) (0)

22.11.2016

Pieņemts

Balstoties uz datiem, kas iegūti, analizējot sabiedrības kategoriju, ir jāveic savlaicīga gada pārskatu sagatavošana un revīzija, ja tāda nepieciešama. Šajā rakstā – par to, kas jāņem vērā, plānojot revidenta iesaistīšanas nepieciešamību. Lasīt vairāk..

Grozīs IIN likumu – iemaksas privātos pensiju fondos (2) (2/47/16) (0)

22.11.2016

Projekts

Pirms nedēļas informējām MindLink abonentus par IIN likuma grozījumu projektu attiecībā uz iemaksām privātos pensiju fondos. Šajā rakstā piedāvājam piemērus, kas palīdz saprast, kā darbosies projektā ietvertās normas attiecībā uz apliekamā ienākuma palielināšanu par starpību starp veiktajām iemaksām pensiju fondā un izņemtajām summām. Lasīt vairāk..

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.10.2016