Plānotie grozījumi UIN likuma normu piemērošanas noteikumos (1/29/16) (0)

19.07.2016

Projekts

Tiek plānoti grozījumi MK noteikumos Nr. 556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi.” Grozījumiem stājoties spēkā, uzņēmumiem būs jāziņo par nerezidentiem veiktiem maksājumiem un jāpierāda, ka saņemtās dividendes to izcelsmes valstī nav samazinājušas ar nodokli apliekamo ienākumu. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Konkurences likuma grozījumi ļaus uzņēmējiem vērsties pret pašvaldību negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību (2/29/16) (0)

19.07.2016

Projekts

Ne tikai uzņēmumiem, bet arī pašvaldībām likums uzliek pienākumu nodrošināt godīgu konkurenci. Taču tiek konstatēts, ka pašvaldības ļaunprātīgi izmanto sev piešķirtās tiesības, pretlikumīgi kropļojot konkurenci un izvairoties no atbildības. Jaunajiem Konkurences likuma grozījumiem stājoties spēkā, Konkurences padome (KP) beidzot būs tiesīga aktīvi reaģēt un atbildēt uz uzņēmēju sūdzībām, kas līdz šim nebija iespējams pilnvarojuma trūkuma dēļ. Šajā rakstā – sīkāk par šo grozījumu ietekmi un uzņēmumu iespējām sevi aizsargāt. Lasīt vairāk..

Zemas pievienotās vērtības pakalpojumi (3/29/16) (0)

19.07.2016

Prakse

Turpinot tēmu par Finanšu ministrijas un VID darba uzsākšanu pie tiesību aktu grozījumu izstrādes transfertcenu (TC) jomā, šoreiz apskatīsim zemas pievienotās vērtības pakalpojumus, kas ir viena no tēmām, ko plānoto grozījumu ietvaros ir paredzēts ieviest Latvijas TC regulējumā. Par to plašāk – šajā rakstā. Lasīt vairāk..

Jaunās normas nodokļu jumta likumā (2/28/16) (0)

12.07.2016

Pieņemts

Šā gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā atsevišķi 2015. gada 30. novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN likums). Šie grozījumi turpina VID uzsākto cīņu ar negodīgiem nodokļu maksātājiem, kuri mēdz pazust, tiklīdz VID uzsāk nodokļu revīziju (auditu). Turpmāk uzņēmuma īpašnieku vai valdes maiņa nenotiks bez VID ziņas, kas diemžēl nozīmē ierobežojumus visiem (ne tikai negodīgajiem) nodokļu maksātājiem.

Svarīgākās izmaiņas, kas maksātājus varētu skart, ir VID dotās tiesības piemērot nodrošinājuma līdzekli – liegumu komersanta amatpersonu maiņai, reorganizācijai un likvidācijai pirms administratīvā procesa (nodokļu audita) uzsākšanas vai to uzsākot, ja pastāv riski, ka komersants varētu savu darbību pārtraukt vai mēģināt izvairīties no atbildības. Šajā rakstā – sīkāk par minētajiem grozījumiem NN likumā. Lasīt vairāk..

Nodokļu atvieglojumi brīvostās un SEZ – jaunākās izmaiņas (3/28/16) (0)

12.07.2016

Pieņemts

Šā gada 15. jūlijā stāsies spēkā jaunākie grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās,” kuri paplašinās likuma darbības jomu, iekļaujot arī tās kapitālsabiedrības, kas darbosies Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (SEZ). Grozījumi nosaka arī izmaiņas attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides piemērošanu. Šajā rakstā – sīkāk par šīm izmaiņām. Lasīt vairāk..

 

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.07.2016