Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Kāpēc izvēlēties Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS)? 2/30/20

Globālajā ekonomikā šobrīd notiek būtiskas izmaiņas Covid-19 ietekmē, taču joprojām ir vērojama starptautiskā kapitāla kustība, un investoru interese par ieguldījumiem nerimst. Īpaši nozīmīga šajos neskaidrajos laikos kļūst investoru vēlme maksimāli diversificēt ieguldījumus, lai mazinātu gaidāmās finanšu krīzes sekas.

Vēsturiski katrā valstī ir veidojušies savi grāmatvedības un uzskaites standarti atbilstoši vietējai specifikai, mentalitātei un pagātnes notikumiem. Šī uzskaites principu dažādība starptautiskajiem investoriem un organizācijām bieži vien rada grūtības saprast no atšķirīgām valstīm nākušo uzņēmumu finanšu rādītājus un izvēlētās uzskaites metodes, kas palielina ieguldījuma pirmsiegādes izvērtējuma cenu un jau iegādāto uzņēmumu konsolidācijas procesa sarežģītību.

SFPS daļēji palīdz risināt šo jautājumu, jo tie ir starptautiski standarti starptautiskiem tirgiem un palīdz investoriem ātrāk pieņemt ekonomiskos lēmumus un vieglāk salīdzināt plānotās investīcijas, piedāvājot vienotus uzskaites, novērtēšanas un informācijas sniegšanas principus. Tāpat kā jebkurai uzskaites metodei arī SFSP ir savi plusi un mīnusi, kurus aplūkosim sīkāk.

Ieguvumi no SFPS piemērošanas

 • SFPS ir starptautiski atzītas vadlīnijas, kas palielina darījumu pārskatāmību, ļaujot uzņēmējiem piemērot vienotus uzskaites principus un metodes neatkarīgi no darbības valsts.
 • SFSP piemērošana palielina datu salīdzināmību ar citiem starptautiskiem savas nozares uzņēmumiem.
 • SFSP palīdz investoriem pieņemt maksimāli izsvērtus ekonomiskos lēmumus, nodrošinot dažādu uzņēmumu salīdzināmību atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem.
 • Līdz ar investoru spēju pieņemt lēmumus, SFSP piemērošana veicina starptautisko investoru interesi par ieguldījumiem konkrētajā valstī, palielinot ārvalstu kapitāla pieplūdi.
 • Starptautisku uzņēmumu gadījumā SFSP piemērošana samazina izdevumus un dažādu atskaišu sagatavošanai nepieciešamo laiku, jo visas atskaites tiek gatavotas pēc vienotiem principiem.
 • SFSP ir pieejami ļoti detalizēti skaidrojumi par krietni plašāku jautājumu loku nekā, piemēram, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPKGPL), jo standarti ir izstrādāti vairāku gadu garumā un tajos aplūkotas daudzas sarežģītas tēmas. Līdz ar to SFSP lietotājam ir pieejama krietni detalizētāka un skaidrojumiem bagātāka informācija par uzskaites prasībām un metodēm.

SFSP piemērošanas nevēlamās sekas

 • SFSP pirmreizējā piemērošana uzņēmumam rada papildu izmaksas, jo jāveic salāgošanas darbi starp esošajiem un jaunajiem uzskaites principiem.
 • Ieviešot SFSP, finansistiem un grāmatvežiem jāapgūst jaunas zināšanas, patērējot gan laiku, gan naudas resursus apmācībām, jo standartu valoda ir pietiekami sarežģīta un to aktuālās versijas parasti ir pieejamas angļu valodā.
 • SFSP pieļauj daudzu grāmatvedības aplēšu izmantošanu, ko negodprātīgi uzņēmēji var izmantot, lai izskaistinātu finanšu stāvokli un faktiski apmānītu investorus.
 • SFSP piemērošana prasa papildu zināšanas no revidentiem un pārbaudošajām institūcijām, jo tām ne tikai jāorientējas standartu prasībās, bet arī jāvērtē uzņēmumu vadības un grāmatvežu izdarītie pieņēmumi un to atbilstība faktiem.
 • SFSP piemērošana palielina grāmatvežu darba apjomu tieši attiecībā uz pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī liek finanšu pārskatu sagatavošanā iesaistīt ne tikai grāmatvežus, bet arī citas uzņēmuma nodaļas.
 • Latvijā piemērot SFSP finanšu pārskatu sagatavošanā ir atļauts tikai nelielai daļai sabiedrību, turpretī citām obligātas ir GPKGPL prasības. Tādējādi, ja, piemēram, vidēja biržā nekotēta sabiedrība vēlētos sagatavot pārskatu saskaņā ar SFSP, tai būtu nepieciešams paralēli gatavot arī pārskatu saskaņā ar GPKGPL, tādējādi dubultojot pārskatu sagatavošanas darbu.

Kas obligāti jāizdara pirms SFSP piemērošanas un kas jāņem vērā arī turpmāk?

Ikvienam uzņēmumam pirms SFSP piemērošanas noteikti jāizvērtē, vai konkrētajā gadījumā ieguvumi no to piemērošanas ir vairāk nekā mīnusu. Vēlamies uzsvērt, ka pēc bezpeļņas organizācijas IFRS Foundation datiem pasaulē 144 valstīs biržā kotētām sabiedrībām ir obligāti jāpiemēro SFSP, savukārt 12 valstīs tā ir pieļautā labā prakse. Daudzās valstīs SFSP ir pieļaujamie ziņošanas standarti, un arī Latvijā uzņēmumi arvien vairāk izmanto GPKGPL sniegto iespēju vērtēt noteiktus finanšu pārskatu posteņus saskaņā ar SFSP.

PwC’s Academy piedāvā apgūt specifiskus SFSP aspektus un regulāri rīko mācības par SFSP jaunumiem. Esam gatavi sniegt atbalstu SFSP pirmreizējā piemērošanā un pārskatu sagatavošanā saskaņā ar SFSP, kā arī skaidrot specifiskus SFSP aspektus, kas attiecas uz katra konkrētā uzņēmuma darbību. Par plašāku informāciju šajos jautājumos aicinām sazināties ar mums. 

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu