Darījumi ar degvielas kartēm – preču piegāde vai finanšu pakalpojums? (1/21/19) (0)

21.05.2019

Prakse

Šā gada 15. maijā ES Tiesa (EST) pasludināja spriedumu lietā C-235/18 Vega International par PVN piemērošanu darījumam, kurā uzņēmums nodod savas degvielas kartes izmantošanai citam uzņēmumam (darījumu partnerim). Šajā rakstā – par EST atziņām un to piemērošanu praksē. Lasīt vairāk..

Apgrozāmais kapitāls un tā aprites cikls (2) (2/21/19) (0)

21.05.2019

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

Darbinieku atvaļinājumi (3/21/19) (0)

21.05.2019

Prakse

Uzņēmums nevēlas uzkrāt neizmantotos atvaļinājumus, tāpēc norīko darbiniekus tos izmantot. Kā rīkoties, ja darbinieks nāk uz darbu atvaļinājuma laikā un atsakās to izmantot? Vai darba devējam ir pienākums atsaukt rīkojumu par atvaļinājumu un maksāt darba algu, ja jau darbinieks strādā? Lasīt vairāk..

ES Tiesa par priekšnodokļa atskaitīšanu reversā PVN nepiemērošanas gadījumā (1/20/19) (0)

14.05.2019

Prakse

Šā gada 11. aprīlī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma spriedumu lietā C‑691/17 (PORR Epitesi Kft). EST vērtēja, vai Ungārijas nodokļu administrācija nav rīkojusies pretrunā PVN direktīvai un PVN principiem, liedzot pakalpojuma saņēmējam atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties uz rēķinu, kas izrakstīts vispārīgajā PVN piemērošanas kārtībā, ja darījumam bija jāpiemēro iekšzemes PVN apgrieztās maksāšanas kārtība. Šajā rakstā – par EST viedokli. Lasīt vairāk..

Apgrozāmais kapitāls un tā aprites cikls (1) (2/20/19) (0)

14.05.2019

Prakse

Ikvienam uzņēmumam jāspēj nodrošināt ikdienas naudas plūsmu. Tā rīcībā jābūt pietiekamiem finanšu resursiem, lai segtu personāla izmaksas, nodokļus un parādsaistības pret piegādātājiem noteiktajos maksāšanas termiņos. Apgrozāmais kapitāls (“AK”) jāsaglabā optimālā līmenī gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Šajā rakstā – par AK un ar to saistītajiem jautājumiem. Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 30.04.2019