Finanšu sektora jaunumi - 2017. gada maijs

Revolūcija finanšu instrumentu tirgus regulējumā (1/21/17) (0)

23.05.2017

Projekts

Pēc 2008. gada finanšu krīzes Eiropas Komisija secināja, ka līdzšinējais finanšu instrumentu tirgus regulējums nav pietiekami drošs un tam nepieciešamas būtiskas izmaiņas. Pēc 2010. gadā veiktajām konsultācijām par iespējamo finanšu instrumentu tirgus regulējuma uzlabošanu Komisija nāca klajā ar iniciatīvu pārstrādāt tolaik spēkā esošos ES normatīvos aktus finanšu instrumentu tirgus jomā. Šī iniciatīva citstarp paredzēja arī otrās finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MiFID II) un finanšu instrumentu tirgus regulas (MiFIR) ieviešanu. Šajā rakstā – īsumā par galvenajām izmaiņām, kas sagaidāmas finanšu instrumentu tirgus regulējumā. Lasīt vairāk..

Ar uzņēmumu saistīta persona UIN likuma 12. panta izpratnē (2/21/17) (0)

23.05.2017

Prakse

Nodokļu aprēķināšanai darījumos starp saistītiem uzņēmumiem un darījumu vērtības noteikšanai likumdevējs ir paredzējis īpašus noteikumus likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN) 12. pantā. Šajā rakstā – par to, kas ir “ar uzņēmumu saistīta persona.” Lasīt vairāk..

Līdz 1. jūnijam jāinformē VID par fiziskai personai izsniegtiem aizdevumiem (1) (3/21/17) (0)

23.05.2017

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās esam jau rakstījuši par situācijām, kad fiziskai personai ir pienākums līdz šā gada 1. jūnijam iesniegt VID 2016. gada ienākumu deklarāciju. Taču 1. jūnijs ir arī datums, līdz kuram jāinformē VID par fiziskām personām iepriekšējos taksācijas periodos izsniegtiem aizdevumiem. Šajā rakstā – par ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem un gadījumiem, kuros par aizdevumiem jāinformē VID. Lasīt vairāk..

1. jūnijā stāsies spēkā jauni grozījumi PVN likumā (1/20/17) (0)

16.05.2017

Pieņemts

Šā gada 10. maijā ir publicēti jauni PVN likuma grozījumi, ko Saeima skatīja jau kopš 2016. gada oktobra, bet pieņēma tikai šā gada 20. aprīlī. Šie grozījumi stāsies spēkā 1. jūnijā, izņemot grozījumus par PVN 0% likmes tiešo piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumiem Sabiedroto spēku štāba locekļiem un ASV diplomātiem, kuri stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Igaunijas UIN sistēmas pamatprincipi (2/20/17) (0)

16.05.2017

Projekts

Līdz ar 9. maija MK sēdē pieņemto lēmumu atbalstīt Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu projektu 2018.–2021. gadam, ir tapis skaidrs, ka nākamo sešu mēnešu laikā Latvijas nodokļu sistēmā ir gaidāmi būtiski grozījumi. Apstiprinot iepriekš izskanējušo ieceri pietuvināt Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) režīmu Igaunijas modelim, pamatnostādnēs piedāvātie risinājumi paredz UIN sistēmas reformu ar 2018. gada 1. janvāri, nosakot 0% nodokli reinvestētajai peļņai un 20% nodokļa piemērošanu bruto peļņai sadales brīdī. Lai gan likumprojekti šobrīd vēl ir tikai izstrādes stadijā, šajā rakstā – par Igaunijas modeli un “20/80 nodokļa likmes principa” piemērošanu. Lasīt vairāk..

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.05.2017