Aicinām apmeklēt PwC jauno kursu
„Transfertcenu metožu piemērošanas praktiskie aspekti, audita tendences un  starptautiskā regulējuma izmaiņas” 
Vairāk >> 

Praktiski padomi 2016. gada UIN deklarācijas sagatavošanai (1/8/17) (0)

21.02.2017

Prakse

Tuvojoties gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju iesniegšanas termiņam, šajā rakstā esam apkopojuši informāciju par svarīgākajām izmaiņām UIN deklarāciju aizpildīšanā par 2016. gada taksācijas periodu un citiem aktuāliem jautājumiem saistībā ar UIN deklarāciju sagatavošanu. Lasīt vairāk..

Stājusies spēkā ES regula par pakalpojumiem saistībā ar nekustamo īpašumu (2/8/17) (0)

21.02.2017

Prakse

Ar šā gada 1. janvāri ir spēkā normas, kas skaidro PVN piemērošanu ar nekustamo īpašumu (NĪ) saistītiem pakalpojumiem un ir iekļautas Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu. Regulas normas ir izstrādātas, lai nodrošinātu lielāku skaidrību par šiem pakalpojumiem un pēc iespējas vienādu PVN piemērošanu visās dalībvalstīs. Lasīt vairāk..

VID pateicības vēstules (3/8/17) (0)

21.02.2017

Prakse

Daudzi uzņēmumi ir jau pieraduši ik pavasari saņemt VID pateicības vēstuli, kurā citstarp minēts, ka noteiktā periodā VID neplāno uzņēmumā veikt nodokļu kontroles pasākumus. Šajā rakstā – par to, vai pateicības vēstules tiek plānotas arī šogad. Lasīt vairāk..

EST lēmums par procentu iekļaušanu ar PVN apliekamajā vērtībā (1/7/17) (0)

14.02.2017

Prakse

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2016. gada 8. decembrī pieņēma lēmumu lietā C-208/15, kurā tika skatīts jautājums, vai PVN maksātājs ir veicis vienotu darījumu (preču piegādi par atlīdzību) vai saliktu darījumu (preču piegādi un finansējuma piešķiršanu). EST ieskatā lauksaimniecības integrētās sadarbības ietvaros veiktā preču piegāde un aizdevuma piešķiršana šo preču iegādei ir vienots darījums, tādēļ ar PVN apliekamajā vērtībā ir iekļaujama gan preču cena, gan to iegādei lauksaimniekam piešķirtā aizdevuma procenti. Lasīt vairāk..

Apdrošināšanas summu iekļaušana Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkumā) (2/7/17) (0)

14.02.2017

Prakse

Nereti uzņēmumi sedz darbinieku apdrošināšanu, t.i., veic apdrošināšanas prēmiju maksājumus no saviem līdzekļiem. Šādas iemaksas darba devējs iekļauj "Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkumā)." Šajā rakstā – par apdrošināšanas summu uzrādīšanu Paziņojumā, ņemot vērā, vai tās rēķinātas, pielietojot proporciju, sadalot summas pēc līgumā vai rēķinā norādītā perioda, vai arī iekļaujot summas, kas faktiski samaksātas konkrētā periodā. Lasīt vairāk..

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.02.2017