Atvieglota trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā

 
2019. gada 28. decembrī stājās spēkā grozījumi 2014. gada 28. janvāra MK noteikumos Nr. 55 par ārzemnieku nodarbināšanu. Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos ir atvieglota trešo valstu pilsoņu nodarbināšana pie darba devēja Latvijā. Šajā rakstā – sīkāk par grozījumiem un atviegloto kārtību.
 
Saīsināts vakances publicēšanas termiņš
 
Pirms trešās valsts pilsoņa nodarbināšanas Latvijā uz darba līguma pamata darba devējam ir pienākums publicēt vakanci Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā. Taču šim pienākumam ir izņēmums attiecībā uz tādu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu uz darba līguma pamata, kuri piesakās ES zilajai kartei. Lai nodarbinātu šādas kartes turētāju, darba devējam vakances publicēšanas pienākums nav jāizpilda.
 
Līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim bija paredzēti divi termiņi, cik ilgi vakancei jābūt brīvai un izsludinātai minētajā portālā, t.i., ne mazāk kā viens mēnesis vai ne mazāk kā 10 darbdienas. Ja vakance noteiktajā termiņā nav aizpildīta ar Latvijas pilsoni, darba devējs var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) ar ielūgumu vai izsaukumu, pieprasot attiecīgi vīzu vai uzturēšanās atļauju.
 
Desmit darbdienu vakances publicēšanas termiņš attiecās tikai uz profesijām, kurās prognozēja būtisku darbaspēka trūkumu Latvijā,1 visām pārējām profesijām piemērojot viena mēneša termiņu. Visbiežāk darba devēji Latvijā meklē kvalificētus trešo valstu pilsoņus darbam profesijās, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu.
 
Grozījumu spēkā stāšanās ievērojami atvieglo trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu, viena mēneša vakances publicēšanas termiņu samazinot uz 10 darbdienām. Tā kā darba devējam vakancē jānorāda vēlamais darba uzsākšanas datums, taču visbiežāk darba devējs vēlas, lai darbinieks darbu uzsāk nekavējoties, grozījumi ir būtiski paātrinājuši vīzas vai uzturēšanās atļaujas iegūšanas procesu trešās valsts pilsonim, ko darba devējs nodarbinās Latvijā.
 
Līdz ar vakances publicēšanas termiņa samazinājumu MK noteikumos par ārzemnieku nodarbināšanu ir svītrots punkts, kas noteica, ka profesijām, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu Latvijā, vakancei jābūt brīvai un izsludinātai vismaz 10 darbdienas.
 
Tātad, apkopojot minēto, kopš 2019. gada 28. decembra trešās valsts pilsoņa nodarbināšanai darba devējam ir pienākums izsludināt vakanci portālā vismaz 10 darbdienas pirms vēršanās PMLP.2

 

 
Kontaktinformācija
Inese Elīza Miroškina
PwC Legal juriste
inese.eliza.miroskina@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020