Latvijas PVN plaisa sarūk

06.11.2018
 
Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi ziņojumu par PVN “plaisu” jeb starpību starp prognozētajiem un faktiski iekasētajiem PVN ieņēmumiem 2016. gadā. Saskaņā ar šo pētījumu vairumā dalībvalstu (arī Latvijā) PVN plaisa saruka.
 
ES kopumā PVN plaisa 2016. gadā samazinājās līdz EUR 147,1 miljardiem. Procentuāli pret kopējām PVN saistībām plaisa no 13,2% 2015. gadā samazinājās līdz 12,3% 2016. gadā, kas ir zemākā vērtība kopš 2012. gada, kad tika uzsākta ES PVN plaisas analīze.
 
PVN plaisa saruka 22 no 28 dalībvalstīm, bet pieauga sešās: Rumānijā, Somijā, Lielbritānijā, Īrijā, Igaunijā un Francijā.
 
Lielākais PVN plaisas sarukums – par vairāk nekā pieciem procentpunktiem – notika Bulgārijā, Latvijā, Kiprā un Nīderlandē.
 
Mazākās PVN plaisas bija Luksemburgā (0,85%), Zviedrijā (1,08%) un Horvātijā (1,15%). Lielākās PVN plaisas tika reģistrētas Rumānijā (35,88%), Grieķijā (29,22%) un Itālijā (25,9%).
 
Kopumā pusē no dalībvalstīm PVN plaisa bija zem 9,9%.
 
Latvija
 
Latvijas PVN plaisa 2016. gadā saskaņā ar EK pētījumu bija 11%, uzrādot nedaudz labākus rezultātus nekā Lielbritānija un Francija. Latvijas PVN plaisa ir samazinājusies četrus gadus pēc kārtas.
 
VID izmantotā PVN plaisas mērīšanas metodoloģija kritiskāk vērtē atsevišķas potenciālā patēriņa komponentes, tādēļ šobrīd VID novērtējums ir pesimistiskāks nekā EK. Pozitīvi ir tas, ka abi pētījumi uzrāda PVN plaisas sarukumu Latvijā:
 
Lietuva un Igaunija
 
Saskaņā ar EK pētījumu 2016. gada PVN plaisa Latvijā bija mazāka nekā Lietuvā, bet lielāka nekā Igaunijā.
 
Lietuvas PVN plaisa 2016. gadā bija 25% – par vienu procentpunktu mazāka nekā 2015. gadā. Kopš 2012. gada tā ir sarukusi par trīs procentpunktiem.
 
Igaunijas PVN plaisa 2016. gadā bija 7% – par vienu procentpunktu lielāka nekā 2015. gadā. Kopš 2012. gada tā ir sarukusi par sešiem procentpunktiem.

 

 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com
Matīss Auziņš
Nodokļu nodaļas konsultants
matiss.auzins@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020