Sākusies uzņemšana mācību programmā “Nodokļu pamatkurss”

 
 
Oktobrī aprit desmit gadi, kopš PwC’s Academy piedāvā iegūt zināšanas par Latvijas nodokļiem unikālā mācību programmā “Nodokļu pamatkurss.” Šajā kursā ikviens interesents var iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par Latvijas nodokļu tiesisko regulējumu. “Nodokļu pamatkurss” ir paredzēts un noderēs gan uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem (piemēram, finanšu direktoriem), gan grāmatvežiem, finansistiem, juristiem, ekonomistiem un iekšējiem auditoriem, kā arī studentiem.
 
Šogad mācības sākas 18. oktobrī ar ievadlekciju “Latvijas nodokļu sistēma,” un to noslēgums plānots 2018. gada 4. aprīlī.
 
Kursa saturs
 
“Nodokļu pamatkursā” PwC nodokļu konsultanti iepazīstina ar Latvijas nodokļu sistēmu kopumā un atsevišķu nodokļu piemērošanas pamatprincipiem, analizējot Latvijas tiesisko regulējumu un atbildīgo institūciju sniegtos skaidrojumus, kā arī kopā ar klausītājiem iztirzājot praktiskus piemērus. Kursa ietvaros piedāvājam iepazīties ar Latvijas nodokļu sistēmu un šādu nodokļu piemērošanas aspektiem:
 • pievienotās vērtības nodoklis,
 • uzņēmumu ienākuma nodoklis,
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālā apdrošināšana,
 • mikrouzņēmumu nodoklis,
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis,
 • dabas resursu nodoklis,
 • nekustamā īpašuma nodoklis,
 • akcīzes nodoklis,
 • muitas nodoklis.
NB: Ņemot vērā gaidāmās būtiskās ienākuma nodokļu izmaiņas, IIN un UIN moduļu norise ir pārcelta uz nākamā gada februāri un martu.
 
Nodarbības ietver lekcijas, praktiskus seminārus un patstāvīgos darbus ar nodokļu normatīvu un situāciju analīzi. Gandrīz katra nodarbība sākas vai beidzas ar praktiskā darba – testa – veikšanu, kura atbildes vēlāk pārrunājam. Pēc katra atsevišķa nodokļa apgūšanas pārbaudām klausītāju iegūtās teorētiskās zināšanas praksē – gala testā.
 
Piedāvājam iespēju apgūt gan pilnu kursu, gan atsevišķus tā moduļus, apmeklējot nodarbības tikai par interesējošo nodokli. PwC’s Academy piedāvā tiem klientiem, kuri iepriekšējos mācību gados ir apguvuši atsevišķus moduļus, šogad apgūt atlikušos un saņemt sertifikātu par visa kursa apgūšanu.
 
Apgūstot “Nodokļu pamatkursu” vai kādu tā moduli, ir iespēja –
 • uzlabot savu izpratni par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu un atsevišķu nodokļu pamatprincipiem, kā arī darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
 • iegūt praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā;
 • saņemt PwC nodokļu konsultantu padomus par apgūstamajām tēmām un atbalstu mācību laikā;
 • iegūt PwC’s Academy sertifikātu.
Iepriekšējo gadu “Nodokļu pamatkursa” klausītāji atzinīgi novērtē tā kvalitāti un noderīgumu savās turpmākajās darba gaitās un karjerā.
 
Uzņemšana PwC’s Academy sešu mēnešu mācību programmā “Nodokļu pamatkurss” ir sākusies un būs atvērta līdz pilnai grupas komplektācijai. Vietu skaits ir ierobežots.
 
 
Lai reģistrētos, rakstiet uz e-pastu pwc.kursi@lv.pwc.com.
 
 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
pwc.kursi@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019