Unikāla iespēja iegūt nodokļu zināšanas PwC’s Academy

Lasīt angliski
Lasīt krieviski

PwC’s Academy jau devīto gadu piedāvā interesentiem apgūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas par Latvijas nodokļu tiesisko regulējumu vai papildināt esošās. Sešu mēnešu mācību programma “Nodokļu pamatkurss” ir unikāls produkts Latvijas tirgū, kurš būs noderīgs uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem, piemēram, finanšu direktoriem, grāmatvežiem, finansistiem, juristiem, ekonomistiem, iekšējiem auditoriem, arī studentiem.

Iepriekšējos gados beigušie ir ļoti augsti novērtējuši “Nodokļu pamatkursa” kvalitāti un lietderību turpmākajās darba gaitās un savā karjerā.
 
Šogad programmu uzsāksim 19. oktobrī, un tās noslēgums plānots 2017. gada 29. martā.
 
Šajā kursā PwC nodokļu eksperti iepazīstina klausītājus ar Latvijas nodokļu sistēmu kopumā un atsevišķu nodokļu piemērošanas pamatprincipiem, analizējot Latvijas tiesisko regulējumu un atbildīgo institūciju sniegtos skaidrojumus, kā arī iztirzājot kopā ar klausītājiem praktiskus piemērus. “Nodokļu pamatkursa” ietvaros klausītājiem piedāvājam iepazīties ar Latvijas nodokļu sistēmu un šādu nodokļu piemērošanas aspektiem:
 • pievienotās vērtības nodoklis;
 • uzņēmumu ienākuma nodoklis;
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālā apdrošināšana;
 • mikrouzņēmumu nodoklis;
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • dabas resursu nodoklis;
 • nekustamā īpašuma nodoklis;
 • akcīzes nodoklis;
 • muitas nodoklis.
Nodarbības ietver lekcijas, praktiskus seminārus un patstāvīgos darbus ar nodokļu normatīvu un situāciju analīzi. Gandrīz katra nodarbība sākas vai beidzas ar praktiskā darba (testa) veikšanu, kura atbildes vēlāk pārrunājam. Pēc katra atsevišķa nodokļa apgūšanas pārbaudām iegūtās zināšanas, proti, klausītāji kārto gala testu, kurā notiek teorētisko zināšanu pārbaude praksē.
 
Iespējams apgūt gan pilnu kursu, gan arī atsevišķus moduļus, t.i., apmeklēt nodarbības tikai par sev interesējošo nodokli. PwC’s Academy piedāvā tiem klientiem, kuri iepriekšējos mācību gados ir apguvuši atsevišķus moduļus, turpināt apmācību šogad, apgūstot atlikušos nodokļus, un saņemt sertifikātu par visa “Nodokļu pamatkursa” apgūšanu.
 
Beidzot “Nodokļu pamatkursu” vai kādu tā moduli, ir iespēja iegūt –
 • izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu kopumā un atsevišķu nodokļu piemērošanas pamatprincipiem, kā arī darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
 • praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā;
 • PwC nodokļu ekspertu konsultācijas par apgūstamajām tēmām un atbalstu mācību laikā;
 • PwC’s Academy sertifikātu.
 
Dalībnieku uzņemšana PwC’s Academy sešu mēnešu mācību programmā „Nodokļu pamatkurss” jau ir sākusies.
 
 
******
Nodokļu pamatkursa absolventu atsauksmes

„Es noteikti ieteiktu Nodokļu pamatkursu citiem – kaut vai tāpēc, lai paplašinātu savu zināšanu klāstu. Un galu galā nodokļu lietas mūs katru skar ikdienā, tāpēc svarīgi vismaz saprast šo sfēru, lai varbūt arī samazinātu savus riskus un rīkotos savos darījumos pārdomātāk arī no nodokļu maksāšanas viedokļa.”

„Kursi attaisnoja uz tiem liktās cerības un sniedza pamatzināšanas par nodokļiem. Patika pasniedzēju profesionālisms.”

„Sniedz izpratni par nodokļu likumu pantiem. Būtiski, ka likuma pantus paskaidro ar piemēriem. Testi – ļoti svarīgi. Paldies!”

„Tas dod vispārēju ieskatu un saprašanu par nodokļiem un to piemērošanu. Sevišķi noderīgi cilvēkiem, kam darba pienākumi (kaut arī grāmatvedības jomā, bet nav bijuši vai bijuši ļoti limitēti saistīti ar nodokļu jomu) mainās un rodas nepieciešamība apgūt nodokļu jomu.”

„Pietiekami apjomīgs kurss, kas noteikti noderēs grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem.”

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
pwc.kursi@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017