Vai pienācis gada bargākais ceturksnis konkurences uzraudzībā?

 
19.10.2016
 
Līdz ar gada pēdējā ceturkšņa iestāšanos uzņēmumiem viennozīmīgi ir jāgatavojas intensīvākai Konkurences padomes (KP) uzraudzībai. Aplūkojot KP pārkāpumu lēmumu pieņemšanas dinamiku pēdējos piecos gados (kopumā 51 lēmums), var novērot interesantu tendenci – 40% no visiem konkurences tiesību soda lēmumiem tiek pieņemti kalendārā gada pēdējos trīs mēnešos.
 
Šim periodam seko gada “vismierīgākais laiks” – no janvāra līdz martam tiek pieņemti vien 16% šādu lēmumu.
 
Vairāk informācijas pieprasījumu
 
Uzraudzības intensitātes pieaugums gada beigās norāda, ka tieši šajā laikā KP no uzņēmumiem var prasīt vairāk nekā citos periodos. Tuvojoties gada beigām, varam sagaidīt īsākus KP noteiktos termiņus un papildu informācijas pieprasījumus. Savukārt uzņēmumiem, pret kuriem ir ierosinātas lietas vai kuri darbojas KP prioritāri uzraugāmajos tirgos (sadzīves atkritumu apsaimniekošana, mazumtirdzniecība, farmācija, finanšu pakalpojumi, transporta pakalpojumi), ir laicīgi jāplāno savu interešu aizsardzība. Pretējā gadījumā iznākums var atšķirties no cerētā.
 
Veicamās darbības
 
Lai labāk sagatavotos šim periodam, uzņēmumiem būtu jāveic vairākas darbības:
 
1) jānoskaidro iespējamie KP galvenie secinājumi izpētes ietvaros;
2) jāpārliecinās, vai izpētes ietvaros ir iegūta visaptveroša informācija;
3) jāpārliecinās, vai uzņēmums ir izskaidrojis savas rīcības objektīvo pamatojumu ne tikai no praktiskās puses, bet ar juridiskiem un ekonomiskiem apsvērumiem.
 
Šie ieteikumi ir noderīgi ne tikai uzņēmumiem, bet arī KP, lai izdarītu pamatotus secinājumus.
 
Iespējamās sekas
 
Novērotā KP tendence pieņemt lielāko daļu lēmumu gada beigās var negatīvi ietekmēt arī valsts un privātpersonu intereses. Ja netiek iegūta visaptveroša informācija vai pārliecība par iegūtās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, rodas strīda un tiesvedības risks, kas nozīmē papildu resursu patēriņu visām iesaistītajām pusēm – KP, uzņēmumiem un tiesai. No šī riska uzņēmumi var izvairīties, nodrošinot savlaicīgu, pamatotu un uz sadarbību vērstu saziņu ar KP.
 
Darbības rezultāti
 
Šā gada KP darbības rezultāti varētu – iespējams, pirmo reizi – būt krietni zemāki nekā plānots, jo ir pieņemti tikai trīs lēmumi iespējamo pārkāpumu lietās. Ekonomikas ministrijas apstiprinātais plāna rādītājs ir 34 pasākumi, kuri, protams, var aptvert arī tirgus izpētes un prevencijas pasākumus, taču par tiem nav pieejama pilnīga informācija. Tādējādi atbilstoši iepriekšējo gadu statistikai pēdējā ceturksnī ir pamats sagaidīt vairākus lēmumus, kuru vidū dzirdamākie noteikti būs soda lēmumi.
 
Ja jums rodas kādi jautājumi, aicinām vērsties pie ZAB PricewaterhouseCoopers Legal vecākā jurista Māra Butāna, kurš vada ES un konkurences tiesību prakses grupu (tālr. 26578281, maris.butans@lv.pwclegal.com).

 

 
Kontaktinformācija
Māris Butāns
maris.butans@lv.pwclegal.com
Konkurences tiesību jurists

Tel: 26578281, 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020