Finanšu sektora jaunumi

PwC ekspertu komentāri
 

 

 

 

ES Tiesa negatīvi lemj DNB Bankas lietā par neatkarīgu personu grupu (17/10/2017) >>

Šā gada 21. septembrī EST pieņēma lēmumu, ar kuru NPG pastāvēšana banku un apdrošināšanas sektorā tiek izbeigta, proti, saskaņā ar EST spriedumu šī norma minētajās nozarēs turpmāk nav piemērojama. Šajā rakstā – par pamatojumu, uz kuru balstās EST secinājums, kā arī par EST apsvērumiem un ieteikumiem to dalībvalstu nodokļu administrācijām, kuras NPG bija atļāvušas veidot pretēji šim EST lēmumam. Lasīt vairāk >>

Sankciju apiešanas metodes (03/10/2017)  >> 

Pēdējos gados visā pasaulē vairākām kredītiestādēm ir uzlikti sodi par pārkāpumiem, kas saistīti ar klientu izpēti. Šajā rakstā – sīkāk par sankciju apiešanas metodēm, ko izmantojušas sodītās kredītiestādesLasīt vairāk >>

 
   

Tirgus ļaunprātīga izmantošana (03/10/2017)  >> 

Kopš 2016. gada 3. jūlija Finanšu instrumentu tirgus likums (“FITL”) vairs neparedz izsmeļošus noteikumus saistībā ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu, kā arī no tā izrietošajām sekām. Tas gan nenozīmē, ka tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējums būtu atcelts, bet gan to, ka šīs normas ir aizstātas ar citu ES tieši piemērojamu normatīvo aktu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā rakstā – par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jēdzienu un sekām. 
Lasīt vairāk >>

PwC ekspertu komentāri:

ES PVN komitejas secinājumi par PVN piemērošanu ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem (non-performing loans) (01/08/2017)
ES vienotā finanšu instrumentu tirgus robežas (28/06/2017) 
Revolūcija finanšu instrumentu tirgus regulējumā (23/05/2017)
Finanšu pakalpojumu nozares dilemma (12/04/2017)

ES tiesas ģenerāladvokāte sniedz striktu viedokli par neatkarīgu personu grupas koncepciju PVN direktīvas izpratnē (06/03/2017)
Finanšu iestādes paplašina darbību Mjanmā (07/02/2017)
Klientu uzņēmējdarbības modeļu izpratne (17/01/2017)
PVN atbrīvojums neatkarīgai personu grupai (20/12/2016)

Publikācijas

Paying Taxes 2017 - PwC un Pasaules Bankas ziņojums, kas salīdzina nodokļu sistēmas 190 valstīs

Financial Crimes Observer
DeNovo FinTech Focus
MiFID II Pan-European overview
Redrawing the lines: FinTech's growing influence on Financial Services
Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services
Banking & capital markets 2020: Is your business equipped with a tax function of the future?
Financial Services Technology 2020 and Beyond


Pasākumi

No 17/10/2017 aicinām uz PwC's Academy IFRS un nodokļu kursiem. Kursu saraksts>> 

14/06/2017 BISMART Finanšu meistarklasē prezentāciju sniedza PwC Revīzijas nodaļas direktore Jana Smirnova "Tehnoloģiju ietekme uz finanšu vadības funkciju Tendences pasaulē un Latvijā." Plašāka informācija >>   

24/05/2017 - 25/05/2017 PwC's Academy kurss "PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu." Lektore - Ņina Podvinska. Reģistrēšanās >> 

30/01/2017 Grāmatveža svētki 2017 (krievu val.), prezentāciju par nodokļu aktualitātēm sniedza Ņina Podvinska, PwC Nodokļu nodaļas projektu vadītāja 

7/12/2016 Svarīgākais par IFRS - kas mainīsies Finanšu sektoram, Terēzes Labzovas-Ceicānes, PwC vecākās menedžeres prezentācija Finanšu forumā 

 

 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com
Ilandra Lejiņa
Revīzijas nodaļas partnere
ilandra.lejina@pwc.com
Katerīna Kļimova
Revīzijas nodaļas menedžere
katerina.klimova@pwc.com
Ēriks Dobelis
PwC IT Services SIA vadītājs
eriks.dobelis@pwc.com
Māris Butāns
PwC Legal jurists
maris.butans@pwc.com

Tel: 67094400
© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.10.2017