Visas Īsziņas

 
 


Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā (2/3/19) (0)

15 Jan 2019

Pieņemts

Šā gada 3. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Solidaritātes nodokļa (SN) likumā. Šajā rakstā – pieņemto grozījumu kopsavilkums. Lasīt vairāk..

Dividenžu izmaksa vairāku sabiedrību īpašniekam (3/3/19) (0)

15 Jan 2019

Prakse

VID ir publiskojis uzziņu, kurā skaidro nodokļu piemērošanu meitas sabiedrības dividenžu izmaksai mātes sabiedrībai un tālāk tās īpašniekam – fiziskai personai. Šī secīgā dividenžu izmaksa aptver gan 2017. gada, gan 2018. gada peļņu. Uzziņa tika pieprasīta ar mērķi noskaidrot, vai dividenžu izmaksa no 2017. gada peļņas personai radīs iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) saistības. Lasīt vairāk..

Kam jāmaksā NĪN papildlikme pēc lauksaimniecības zemes pārdošanas? (2/2/19) (0)

8 Jan 2019

Prakse

Pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) ir personai, kas atzīstama par NĪN maksātāju gada sākumā. Taču NĪN likums paredz arī pienākumu maksāt 1,5% papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Kam jāmaksā papildlikme, ja zemi pārdod gada pirmajā pusē, bet gada nogalē Lauku atbalsta dienests (LAD) konstatē, ka tā nav pienācīgi apstrādāta? Lasīt vairāk..

Sporta kluba abonements darbiniekiem kā personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu postenis (3/2/19) (0)

8 Jan 2019

Prakse

VID ir publicējis nodokļa maksātājam izsniegtu uzziņu par darba devēja apmaksāta sporta kluba abonementa klasificēšanu kā personāla ilgtspējas pasākumu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām un par pienākumu personalizēt šādu izdevumu. Šajā rakstā – par uzziņā pausto un mūsu secinājumiem. Lasīt vairāk..

VID kreditora prasījums nav atzīstams, ja parādnieks administratīvi tiesājas ar VID (2/51/18) (0)

18 Dec 2018

Prakse

Pēc personas maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators var pilnībā vai daļēji neatzīt kreditora prasījumu, par kuru tam ir strīds ar parādnieku. Taču ilgu laiku par šādu strīdu uzskatīja tikai civiltiesisku strīdu. Arī parādniekam pārsūdzot VID lēmumu par nodokļa uzrēķinu, VID kreditora prasījums administratoram nav atzīstams, kamēr strīds nav izšķirts administratīvā procesa kārtībā. Lasīt vairāk..

Grozīts IIN likums par virtuālās valūtas darījumiem (3/51/18) (0)

18 Dec 2018

Pieņemts

Tā kā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) regulējošajos tiesību aktos nebija precīzi definēta kārtība ienākuma noteikšanai no virtuālās valūtas pārdošanas, bija nepieciešams grozīt IIN likumu. Šajā rakstā – par IIN likuma grozījumiem, kurus otrajā lasījumā Saeima steidzamības kārtā pieņēma šā gada 13. decembrī. Lasīt vairāk..

2019. gadā būtiski mainīs akcīzes preču apriti (4/51/18) (0)

18 Dec 2018

Projekts

Šajā rakstā – par būtiskiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” un MK noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība,” kurus Finanšu ministrija sadarbībā ar VID izstrādā 2016.–2020. gada ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna ietvaros. Lasīt vairāk..

Atšķirīgas tiesību normas saistītu personu darījuma vērtēšanai (2/50/18) (0)

11 Dec 2018

Prakse

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par saistītu personu darījuma izvērtēšanu un informācijas atklāšanu atbilstoši konceptuāli jaunajam UIN maksāšanas režīmam un pārskatītajam transfertcenu (TC) dokumentācijas standartam. Lasīt vairāk..

Vai sportists ir darbinieks? (2) (3/50/18) (0)

11 Dec 2018

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

IIN izmaiņas vēl šogad (1/49/18) (0)

4 Dec 2018

Pieņemts

Gaidot IIN likuma jaunāko grozījumu apstiprināšanu Saeimā, šajā rakstā – par regulējumu, kas stājies spēkā šā gada nogalē saistībā ar IIN piemērošanu vai deklarēšanu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019