Visas Īsziņas

 
 


Vienkāršos transfertcenu piemērošanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem (1/46/18) (0)

13 Nov 2018

Projekts

Šā gada 25. oktobrī Saeima trešajā lasījumā ir pieņēmusi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. un 15.2 panta grozījumu projektu, kas paredz jaunu transfertcenu (TC) regulējumu. Šajā rakstā – par VID priekšlikumu pārņemt labāko praksi nodokļa maksātāju darbības atvieglošanai TC jomā, vienkāršojot TC noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem grupas ietvaros. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana nomaksas pirkumam (2/46/18) (0)

13 Nov 2018

Prakse

Šajā rakstā varat uzzināt, vai Eiropas Savienības Tiesa (EST) piekrīt sava ģenerāladvokāta iepriekš paustajam viedoklim, ka nomaksas pirkums ir vienots salikts darījums ar vienotu PVN piemērošanas režīmu, vai arī EST atzīst, ka nomaksas pirkumu tomēr veido divi patstāvīgi darījumi, un vai nodokļa maksātājam rodas tiesības atskaitīt priekšnodokli par vispārīgām administrācijas izmaksām, ja to vērtība ir iekļauta tikai neapliekamo darījumu vērtībā. Lasīt vairāk..

IIN par pensiju no privāta pensiju fonda (3/46/18) (0)

13 Nov 2018

Prakse

Īsziņās esam rakstījuši par niansēm iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā ārvalstu un Latvijas valsts pensijām. Šajā rakstā – par to, kas jāņem vērā, piemērojot IIN ienākumam, kas gūts no iemaksām privātos pensiju fondos (PPF). Lasīt vairāk..

Grozīs PVN likuma normas par neatkarīgu personu grupu (2/45/18) (0)

6 Nov 2018

Projekts

Iestājoties ES, Latvijai kļuva saistošas ES tiesības, kuras veido ne tikai normatīvie akti, bet arī Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumos ietvertā judikatūra. EST nolēmumos ir rodami vispārējie tiesību principi un atbilstošo tiesību normu saturs. Atbilstošā ES tiesību norma kopā ar EST normas interpretāciju veido vienotu veselumu, un Latvijas tiesību normas nedrīkst būt pretrunā EST judikatūrai. EST lēmumi ir saistoši tiesu varai, izpildvarai un likumdevēja varai, tomēr tie nepadara nacionālo normu par spēkā neesošu un to neatceļ. Ja norma nacionālajā likumā ir ieviesta neprecīzi, tad jāveic atbilstoši grozījumi. Šajā rakstā – sīkāk par paredzamajām izmaiņām PVN piemērošanā neatkarīgām personu grupām saistībā ar EST spriedumiem. Lasīt vairāk..

Ar IIN neapliekamie limiti ārvalsts komersanta izmaksātām komandējumu kompensācijām – VID uzziņa (3/45/18) (0)

6 Nov 2018

Prakse

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir publicējis uzziņu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu ārvalsts uzņēmuma kompensētiem komandējuma izdevumiem darbiniekiem, kuri dodas īslaicīgos komandējumos uz Latviju. Šī uzziņa novērš darba devēju neskaidrības par limitiem, kuru ietvaros komandējuma izdevumu kompensācijas neveido ar IIN apliekamo objektu Latvijā. Šajā rakstā – par uzziņā pausto un IIN likuma normu piemērošanu. Lasīt vairāk..

Vispārējās datu aizsardzības regulas piemērošana praksē (1/44/18) (0)

30 Okt 2018

Prakse

Kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanās spēkā datu apstrādātāji ir pieredzējuši, ka ierobežojumi kļūst stingrāki. Kāda ir atšķirība starp personas datu aizsardzību un personu uzraudzību? Un kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva (NILLND) var mierīgi pastāvēt līdzās VDAR? Lasīt vairāk..

ES Tiesa par priekšnodokļa atskaitīšanu akciju iegādē (2/44/18) (0)

30 Okt 2018

Prakse

Šā gada 17. oktobrī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja spriedumu lietā par nodokļa maksātāja tiesībām atskaitīt priekšnodokli par saņemtajiem konsultāciju pakalpojumiem akciju iegādes darījumā, kurš no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ noticis daļēji. Šajā rakstā – sīkāk par EST atziņām un to piemērošanu praksē. Lasīt vairāk..

Igaunijas nodokļu jaunumi (3/44/18) (0)

30 Okt 2018

Pieņemts

Šajā rakstā apkopojam jaunākos nodokļu tiesību aktu grozījumus Igaunijā. Lasīt vairāk..

Ieviesīs grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu (1/43/18) (0)

23 Okt 2018

Projekts

Pašlaik tiek izstrādāts likuma “Par grāmatvedību” grozījumu projekts, kurā viens no jaunumiem ir grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī. Lasīt vairāk..

Pamatlīdzekļi – UIN piemērošana 2018. gadā un turpmāk (2/43/18) (0)

23 Okt 2018

Prakse

Nodokļu reformas rezultātā ar šā gada 1. janvāri ir spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums, kurš būtiski maina UIN aprēķina pamatprincipus. Šis aprēķins vairs nebalstās uz apliekamo ienākumu, bet nodokļa bāzi veido noteikti apliekamie objekti, savukārt pamatlīdzekļu nolietojumu nodokļa vajadzībām vairs neaprēķina. Šajā rakstā – par aspektiem, kam jāpievērš uzmanība pamatlīdzekļu uzskaitē, aprēķinot nodokli ar 2018. gadu un turpmāk. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019