Visas Īsziņas

 
 


UIN deklarācija – kļūdas vispārīgo uzkrājumu deklarēšanā (2/39/18) (0)

25 Sep 2018

Prakse

Vispārīgie uzkrājumi ir viena no pozīcijām, kurai saistībā ar jauno UIN likumu ir mainījusies deklarēšanas kārtība, un ir noteikti pārejas noteikumi uz 2017. gada 31. decembri bilancē esošo uzkrājumu norakstīšanai. Šajā rakstā – par dažām kļūdām saistībā ar vispārīgo uzkrājumu uzrādīšanu UIN deklarācijā – gan VID norādītajām, gan praksē konstatētajām. Lasīt vairāk..

Direktīva par informācijas sniegšanu par pārrobežu struktūrām (3/39/18) (0)

25 Sep 2018

Pieņemts

Šā gada 25. jūlijā ir stājusies spēkā direktīva, kas nosaka pienākumu ziņot par pārrobežu struktūrām. Šajā rakstā – īsi par jauno regulējumu. Lasīt vairāk..

Vai priekšnodoklis ir atskaitāms, ja pārkāpts nozares regulējums? (1/38/18) (0)

19 Sep 2018

Prakse

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments ir lūdzis Eiropas Savienības Tiesai (EST) sniegt prejudiciālo nolēmumu lietā Altic SIA (“Sabiedrība”) pret VID. Šajā rakstā – par strīda būtiskajiem aspektiem. Lasīt vairāk..

Reprezentatīvie automobiļi – UIN piemērošana 2018. gadā (2/38/18) (0)

19 Sep 2018

Prakse

Reprezentatīvajiem automobiļiem (RA) ir jāpiemēro īpaši noteikumi arī pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformas. Šajā rakstā – par aspektiem, kam šogad jāpievērš īpaša uzmanība. Lasīt vairāk..

ESAO par transfertcenām finanšu darījumos (3/38/18) (0)

19 Sep 2018

Projekts

Viens no pēdējiem ESAO BEPS projekta trūkstošajiem posmiem ir transfertcenu piemērošanas ieteikumu izstrāde finanšu darījumiem. Lai gan ESAO bija vairākas reizes atlicis šo publikāciju, š.g. 3. jūlijā ir publicēts diskusijas projekts, kurā ir izklāstītas dažādas pieejas, kas varētu būt piemērotas aplūkotajām tēmām, nesniedzot skaidrus ieteikumus. Sabiedrības pārstāvji tiek aicināti komentēt šo projektu līdz š.g. 7. septembrim, lai ziņojuma gala versiju varētu publicēt 2019. gada aprīlī. Šajā rakstā piedāvājam īsu kopsavilkumu. Lasīt vairāk..

UIN likumā ieviesīs kontrolētu ārvalstu uzņēmumu normas (2/37/18) (0)

11 Sep 2018

Projekts

Latvija turpina transponēt savos tiesību aktos Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvas Nr. 2016/1164 normas, lai sasniegtu tās nospraustos mērķus – nepieļaut nodokļa bāzes samazināšanu ES iekšējā tirgū un peļņas novirzīšanu ārpus ES. Šajā rakstā – par jaunajām normām attiecībā uz kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem, kuras plānots iekļaut Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā. Lasīt vairāk..

Jauni MK noteikumi par IIN deklarācijām un to aizpildīšanu (3/37/18) (0)

11 Sep 2018

Projekts

Jauno MK noteikumu normas būs piemērojamas, aizpildot jau 2018. gada ienākumu deklarāciju. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām gada ienākumu deklarācijas (GID) aizpildīšanas kārtībā. Izmaiņas, kas skar saimnieciskās darbības veicējus, aplūkosim atsevišķā rakstā. Lasīt vairāk..

Pārrēķinātais neapliekamais minimums (1/36/18) (0)

4 Sep 2018

Prakse

Šā gada 1. augustā VID izsūtīja darba devējiem informāciju par pārrēķināto individuālo prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (NM). To pārrēķina divreiz gadā atkarībā no darbinieka iepriekš saņemtā ienākuma apmēra. Pārrēķinātā NM dēļ darbiniekam var mainīties tā atalgojuma daļa, kurai nepiemēro algas nodokļus. Lasīt vairāk..

Ko Brexit mainīs nodokļu piemērošanas kārtībā Latvijā? (2/36/18) (0)

4 Sep 2018

Prakse

2019. gada 30. martā būs pagājuši divi gadi, kopš Apvienotā Karaliste (AK) paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties no ES. Līdz ar to, ja vien izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums, AK minētajā datumā pametīs ES un kļūs par trešo valsti. Šajā rakstā – īsi par to, kas pēc Brexit mainīsies nodokļu piemērošanā. Lasīt vairāk..

Vizītes kopā ar klientiem ārvalstīs (3/36/18) (0)

4 Sep 2018

Prakse

Uzņēmumi nereti organizē klientiem informatīvus pasākumus ārvalstīs. Grāmatvežiem rodas jautājums, kā pareizi piemērot nodokļus gadījumos, kad uzņēmums ved savus klientus uz ražotnēm, izstādēm, piegādātāju birojiem ārvalstīs, apmaksājot lidmašīnas biļetes, vīzas un citus izdevumus. Drosmīgākie nodokļu maksātāji visus šos izdevumus uzskata par reklāmu vai noformē braucienu kā komandējumu, norakstot komandējuma izdevumus saimnieciskās darbības izdevumos. Citi nodokļu maksātāji izmaksās iekļauj tikai aviobiļešu un viesnīcu izdevumus, bet maltīšu izdevumus uzskata par reprezentācijas izdevumiem. Šajā rakstā – par jaunāko VID uzziņu, kas skaidro nodokļu piemērošanu šādā situācijā. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019